4, 5 GRUDNIA 2020

Szanta Claus na Cumach

6, 7 GRUDNIA 2019

XIV Szanta Claus Festiwal

7, 8 GRUDNIA 2018

XIII Szanta Claus Festiwal

1, 2 GRUDNIA 2017

XII Szanta Claus Festiwal

2, 3 GRUDNIA 2016

XI Szanta Claus Festiwal

4, 5 GRUDNIA 2015

X Szanta Claus Festiwal

5, 6 GRUDNIA 2014

IX Szanta Claus Festiwal

6, 7 GRUDNIA 2013

VIII Szanta Claus Festiwal

7, 8 GRUDNIA 2012

VII Szanta Claus Festiwal

2, 3 GRUDNIA 2011

VI Szanta Claus Festiwal

3, 4 GRUDNIA 2010

V Szanta Claus Festiwal

4, 5 GRUDNIA 2009

IV Szanta Claus Festiwal

5, 6, 7 GRUDNIA 2008

III Szanta Claus Festiwal

7, 8, 9 GRUDNIA 2007

II Szanta Claus Festiwal

1, 2 GRUDNIA 2006

I Szanta Claus Festiwal